Nasza szkoła uczestniczy w programie „Aktywna tablica”.

„Aktywna tablica” to Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

W ramach programu rządowego Aktywna Tablica 2020-2024 edycja 2022 dnia 29 grudnia 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich zostało zainstalowanych 7 projektorów krótkoogniskowych. Zakupiony sprzęt uruchomiono oraz zintegrowano z infrastrukturą szkolną.

Nowoczesny sprzęt pozwoli na stosowanie TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Program Aktywna Tablica umożliwia wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne. Wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.