MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

SYMBOL ZAWODU 723103, KWALIFKACJE-MG.18 DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


OGÓLNE INFORMACJE O ZAWODZIE

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Mechanik pojazdów samochodowych konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.

JEŚLI BĘDZIESZ PRACOWAĆ JAKO  MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, BĘDZIESZ WYKONYWAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI ZAWODOWE:
  • użytkowanie pojazdów samochodowych
  • diagnozowanie pojazdów samochodowych
  • naprawianie pojazdów samochodowych

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE?
  • Stacje obsługi pojazdów samochodowych
  • Przedsiębiorstwa produkujące pojazdy i ich podzespoły
  • Salony sprzedaży samochodów i instytucje zajmujące się obrotem częściami samochodowymi
  • Przedsiębiorstwa transportu samochodowego
  • Przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji
  • Firmy zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych
  • Własna działalność gospodarcza