FOTOGRAF

SYMBOL ZAWODU 343101, KWALIFIKACJE- AU.23 - REJESTRACJA, OBRÓBKA I PUBLIKACJA OBRAZU

Obrazek

OGÓLNE INFORMACJE O ZAWODZIE

ZAWÓD FOTOGRAFA polega na utrwalaniu osób, rzeczy, przyrody, martwej natury itp. za pomocą aparatu cyfrowego lub analogowego. Do głównych obowiązków fotografa należy: organizacja stanowiska pracy, planowanie działalności gospodarczej, dobieranie rekwizytów do ujęć fotograficznych oraz materiałów fotograficznych, wykonywanie różnego typu fotografii (portretowych, reklamowych i in.), prowadzenie obróbki chemicznej i cyfrowej materiałów fotograficznych, archiwizacja prac.

JEŚLI BĘDZIESZ PRACOWAĆ JAKO FOTOGRAF , BĘDZIESZ WYKONYWAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI ZAWODOWE:
  • organizowanie planu zdjęciowego
  • rejestrowanie obrazu
  • kopiowanie i obróbka obrazu

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE?
  • Zakłady fotograficzne
  • Redakcje gazet
  • Agencje modelek
  • Domy mody
  • Własna działalność gospodarcza