WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATÓW

  • wydrukowane podanie wypełnione wcześniej na stronie internetowej,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Wymagania dodatkowe

TECHNIKUM NR 4

  • zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

  • zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu;
  • zaświadczenie z zakładu pracy, że kandydat będzie przyjęty na praktyczną naukę zawodu

Do dnia 31 sierpnia należy złożyć:

  1. ksero podpisanej umowy o praktyczną naukę zawodu;
  2. ksero dyplomu mistrza;
  3. ksero dyplomu ukończenia kursu pedagogicznego mistrza.