DOKUMENTY


KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE W CZASIE EPIDEMII


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE


ANEKS DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE