DOKUMENTY


WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE W CZASIE EPIDEMII


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE


ANEKS DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE


ZAŁĄCZNIK DO WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA - REGULAMIN ZASADY ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW


REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW


REGULAMIN WYCIECZKI


REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW