DOKUMENTY


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE


SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE