TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to wysokiej klasy specjalista z zakresu obsługi i naprawy, a także projektowania i konstruowania systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w firmie zajmującej się najnowocześniejszymi rozwiązaniami w branży instalatorskiej, jeśli myślisz o własnej firmie - to dodatkowe zajęcie w naszym Technikum w ramach tej specjalizacji są właśnie dla Ciebie!

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
 • Organizuje pracę montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii;
 • Kontroluje pracę urządzeń OZE, wykonuje konserwacje oraz naprawy instalacji;
 • Posługuje się dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania ofert przetargowych i umów;
 • Wykorzystuje w pracy zaawansowane programy obliczeniowe i graficzne;
 • Określa możliwości zastosowania OZE w budownictwie;
 • Odczytuje wskazania aparatury kontrolno - pomiarowej, określa parametry pracy;
 • Określa źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz stosowania do niej praw elektrycznych.

 • Zawód TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ – nowoczesne systemy grzewcze to nauka w 2 kwalifikacjach:
 • BD.17 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • BD. 18 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

NAUKA ZAWODU TRWA 5 LAT . Przedmiotem zainteresowań technika OZE są m. in.:    

 • gruntowe i powietrzne pompy ciepła,
 • kolektory słoneczne,
 • ogniwa fotowoltaiczne,
 • piece na biomasę,
 • elektrownie wodne,
 • turbiny wiatrowe.

Absolwenci poza przygotowaniem do wykonywania zawodu są przygotowani także do:
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • skutecznego poruszania się w zmieniającym się rynku pracy,
 • funkcjonowania w swojej branży na rynku zagranicznym.

KARIERA ZAWODOWA

 • Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:
 • w zakładach zajmujących się montażem i eksploatacją ( serwisem, naprawą ) urządzeń energetyki odnawialnej,
 • w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej,
 • w elektrowniach organizacjach i instytucjach zajmujących się OZE,
 • w zakładach zajmujących się chłodnictwem, wentylacją i klimatyzacją oraz ogrzewnictwem,
 • w zakładach produkcyjnych urządzenia OZE,
 • w przedsiębiorstwach handlujących urządzeniami do wytwarzania energii odnawialnej,
 • w zakładach zajmujących się montażem instalacji sanitarnych ( ciepła, zimna woda, kanalizacja ),
 • w działach projektowania instalacji i systemów OZE.

Przykładowe zakłady zatrudniające techników OZE:
 • ELSETT ELECTRONICS
 • VIESSMANN