SPRZEDAWCA

SYMBOL ZAWODU 522301, KWALIFKACJE-AU.20  PRACOWNIK SPRZEDAŻY

OGÓLNE INFORMACJE O ZAWODZIE

SPRZEDAWCA  to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym. Sprzedawcy to pracownicy zatrudnieni w sklepach, hurtowniach i supermarketach, osoby realizujące czynności kupna i sprzedaży w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa. Sprzedawca samodzielny przyjmuje także reklamacje i skargi klientów, jeśli jest jednocześnie właścicielem działalności lub posiada do tego upoważnienie, może negocjować warunki prowadzonych transakcji.


JEŚLI BĘDZIESZ PRACOWAĆ JAKO SPRZEDAWCA , BĘDZIESZ WYKONYWAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI ZAWODOWE:
  • przyjmowanie dostaw oraz przygotowanie towarów do sprzedaży
  • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE?
  • Sklepy
  • Kioski
  • Supermarkety
  • Hurtownie
  • Inne miejsca, w którym odbywają się transakcje kupna i sprzedaży bezpośredniej
  • Własna działalność gospodarcza