KUCHARZ

SYMBOL ZAWODU512001, KWALIFIKACJA: TG.07 – SPORZĄDZANIE NAPOJÓW I POTRAW

OGÓLNE INFORMACJE O ZAWODZIE

GASTRONOMIA  w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Praca polega głównie na przyrządzaniu posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia , trendami kulinarnymi i oczekiwaniami konsumentów. Duża ilość programów kulinarnych propagujących ten zawód spowodowała, że  uważany jest  za atrakcyjny,  dający duże możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Na kucharzy praca czeka w kraju i za granicą.

JEŻELI BĘDZIESZ PRACOWAĆ JAKO KUCHARZ BĘDZIESZ WYKONYWAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI ZAWODOWE:

 • przechowywał we właściwych warunkach surowce, półprodukty i gotowe potrawy
 • sporządzał potrawy i napoje
 • wykonywał czynności związane z ekspedycją potraw i napojów

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE?
 • restauracje
 • restauracje hotelowe
 • bary różnego typu
 • pizzerie
 • firmy cateringowe
 • gastronomia na statkach
 • gastronomia sieciowa
 • własna działalność gospodarcza