STOLARZ

SYMBOL ZAWODU 752205, KWALIFKACJE-AU.15 WYTWARZANIE WYROBÓW STOLARSKICH


OGÓLNE INFORMACJE O ZAWODZIE

STOLARZ jest jednym z bardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Znajduje się w grupie zawodów o minimalnym poziomie bezrobocia. Stolarz jest rzemieślnikiem wykonującym produkty drewniane i usługi związane z obróbką, montażem, okuwaniem i naprawą elementów drewnianych. Osoba trudniąca się tą profesją, na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dobiera odpowiednie gatunki drewna do wytwarzania określonych mebli, elementów konstrukcji budowlanych, i temu podobnych, a także określa zalecany sposób ich konserwacji, lakierowania, czy łączenia z innymi materiałami.

JEŚLI BĘDZIESZ PRACOWAĆ JAKO STOLARZ, BĘDZIESZ WYKONYWAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI ZAWODOWE:
  • wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
  • wykonywanie prac związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
  • wykonywanie napraw , renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE?
  • Stolarniach
  • Fabrykach mebli
  • Pracowniach konserwacji zabytków
  • Firmach budowlanych
  • Własna działalność gospodarcza