BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA

INFORMACJE OGÓLNE

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w zakładach pracy, z którymi mają podpisaną umowę o praktyczną naukę zawodu. Na zajęcia w zakładach pracy pracownicy młodociani chodzą dwa, trzy lub cztery dni w tygodniu, w zależności od etapu edukacyjnego.


Kształcenie przedmiotów zawodowych teoretycznych odbywa się w dwóch formach:

  • Klasy profilowe – nauka w szkole w grupach zawodowych
  • Klasy wielozawodowe – kursy zawodowe trwające 1 miesiąc w każdym roku nauczania

Nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, przeprowadzanym przez Okregową Komisję Egzaminacyjną lub Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą.