PODSTAWA PRAWNA

Kodeks pracy zatrudnianie młodocianych pracowników

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania