KADRA NAUCZYCIELSKA

Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa przedmiotu / Rodzaj prowadzonych zajęć
mgr inż. Maria Koroniak
dyrektor
dokumentacja budowy i eksploatacji sieci, komunalnych i instalacji sanitarnych, dokumentacja techniczna, sieci  wodociągowe i kanalizacyjne
mgr Justyna Gościniak
wicedyrektor d/s dydaktycznych

 geografia, przyroda, rewalidacja, doradca zawodowy
mgr inż. Grażyna Mielnik
wicedyrektor d/s kształcenia    zawodowego

podstawy energetyki, biologia, rewalidacja
mgr Anna Sawarzyńska
wicedyrektor d/s wychowawczych

język polski, terapia logopedyczna
mgr inż. Adam Krupiński
kierownik szkolenia praktycznego
podstawy technik wytwarzania, podstawy budownictwa ogólnego, budownictwo ogólne, kosztorysowanie w budownictwie, matematyka
mgr Kinga Adam
biologia
mgr Danuta Amdrzejewskamatematyka
mgr Julia Antkowiak język angielski
mgr Lidia Baksalary wychowanie fizyczne, wiedza o kulturze
mgr Andżelika Banaszakprzedmioty zawodowe- kucharz, cukiernik
mgr Robert Baran przedmioty zawodowe w klasach pożarniczych
mgr Agnieszka Bareła historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Anna Bartosz- Kałużna przedmioty zawodowe
mgr Dariusz Bolka  przedmioty zawodowe
mgr Mirosław Bolka
przedmioty zawodowe
mgr Ewa Borowikjęzyk angielski
mgr Sławomira Brzezicka przedmioty ekonomicznej
mgr Luiza Chorążakprzedmioty zawodowe- klasy fryzjerskie
mgr ks. Hubert Ciachorowski religia
mgr Grażyna Cykman fizyka, chemia
mgr Arleta Drgasgeografia, wiedza o kulturze
mgr inż. Romana Drobniakprzedmioty zawodowe- cukiernik , kucharz
dr Agnieszka Figaj matematyka
mgr Robert Florczak przedmioty zawodowe
mgr Elżbieta Glajzer język niemiecki
mgr Marta Gmerek język polski
mgr Iwona Gościniakjęzyk polski
mgr Wojciech Gościniak  biblioteka, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr inż. Włodzimierz GrobelnyPrzedmioty zawodowe
mgr Anna Groberska język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Paulina Grzesiak język angielski
mgr inż Małgorzata Hermanchemia, informatyka
licencjat Anna Hodura- Jokiel język angielski
mgr ks. Piotr Jakubowskireligia
mgr Lidia Janowicz wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Józefowicz język angielski
mgr Monika Juraś wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Kaczmarek język polski, wiedza o kulturze
mgr Wojciech Kaczmarekfizyka
mgr Paweł Kokorniakprzedmioty zawodowe
mgr Rafał Kołak przedmioty zawodowe
mgr inż. Hieronim Koroniakprzedmioty zawodowe
mgr Marta Kossowska język angielski
mgr Daniel Kotlarski informatyka
mgr Marcelina Kozłowskahistoria, historia i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie
mgr Tadeusz Kozłowski wychowanie fizyczne, przepisy ruchu drogowego
mgr Alicja Kurtprzedmioty zawodowe
mgr Andrzej Kusztalwychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Bartłomiej Lasikprzedmioty zawodowe
dr Anna Maćkowiak język polski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Julita Maćkowiak przedmioty ekonomiczne
mgr Anna Majowicz biologia, przyroda, rewalidacja
mgr Jan Martin wychowanie fizyczne
mgr Julita Matuszewska  przedmioty zawodowe
mgr Ewa Michalakbiblioteka, język polski
mgr Łukasz Michałowskiprzedmioty zawodowe
mgr Małgorzata Mikołajczyk język polski, biblioteka
mgr Barbara Mikołajskaprzedmioty zawodowe- klasy fryzjerskie
mgr Magdalena Milarczyk wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Moczyński język angielski, informatyka
mgr Dorota Moder historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, przedmioty zawodowe - klasy fryzjerskie
mgr inż. Waldemar Niemczyk przedmioty zawodowe
mgr Tadeusz Nowakprzedmioty zawodowe
mgr Beata Osiejewska przedmioty zawodowe- klasy fryzjerskie
mgr Anna Paszek język angielski
mgr Krzysztof Peisert przedmioty zawodowe
mgr Joanna Pałka  język angielski
mgr inż. Renata Perek przedmioty zawodowe
mgr Anna Perszewskamatematyka
mgr inż. Grzegorz Pilzakprzedmioty zawodowe
mgr Honorata Pilzak przedmioty zawodowe
mgr Damian Pluta wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja
mgr Maria Polaszek Język angielski
mgr Adrian Pospieszyński przedmioty zawodowe
mgr inż. Kamil Prozorowski informatyka
mgr Robert Przybylak wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Władysława Przybyła pedagog szkolny, podstawy przedsiębiorczości, rewalidacja
mgr Sylwia Ratajczak język niemiecki
mgr Cezary Richter historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr Agnieszka Rozwalka język niemiecki


PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Imię i nazwisko pracownika Nazwa stanowiska
mgr Fischer Ewa sekretariat
Rząsa Marzena sekretariat
mgr Hanna Wojtkowiak kierownik gospodarczy
mgr Arkadiusz Cadler dział techniczny
mgr Maćkowiak Julita specjalista
mgr Stachowska Katarzyna spacjalista

PRACOWNICY OBSŁUGI

Imię i nazwisko pracownika
Cyka Danuta
Maćkowiak Lucyna
Bojar Grażyna
Pacholczyk Przemysław
Wieszczeczyński Artur
Sosiński Tadeusz