KADRA NAUCZYCIELSKA

Imię i nazwisko nauczyciela Nazwa przedmiotu / Rodzaj prowadzonych zajęć
mgr inż. Maria Koroniak
dyrektor
dokumentacja budowy i eksploatacji sieci, komunalnych i instalacji sanitarnych, dokumentacja techniczna, sieci wodociągowe i kanalizacyjne
mgr Justyna Gościniak
wicedyrektor d/s dydaktycznych

geografia, przyroda, rewalidacja, doradca zawodowy
mgr inż. Grażyna Mielnik
wicedyrektor d/s kształcenia zawodowego

podstawy energetyki, biologia, rewalidacja
mgr Anna Sawarzyńska
wicedyrektor d/s wychowawczych

język polski, terapia logopedyczna
mgr inż. Adam Krupiński
kierownik szkolenia praktycznego
podstawy technik wytwarzania, podstawy budownictwa ogólnego, budownictwo ogólne, kosztorysowanie w budownictwie, matematyka
mgr Kinga Adam biologia
mgr Julia Antkowiak język angielski
mgr Lidia Baksalary wychowanie fizyczne, wiedza o kulturze
mgr Agnieszka Bareła historia, historia i społeczeństwo,wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapia pedagogiczna
mgr Ewa Borowik język angielski
inż. Sławomira Brzezicka podstawy przedsiębiorczości, organizacja i techniki sprzedaży, towar jako przedmiot handlu, działalność gospodarcza, zarządzanie salonem fryzjerskim
mgr Luiza Chorążak kreowanie wizerunku, pracownia projektowania fryzur i wizualizacji, podstawy fryzjerstwa, technologie fryzjerskie
mgr Grażyna Cykman chemia, fizyka
mgr Arleta Drgas geografia
mgr inż. Romana Drobniak
technologia produkcji cukierniczej, technika w produkcji cukierniczej, towar jako przedmiot handlu


mgr Agnieszka Figaj matematyka
mgr Marta Gmerek język polski
mgr Iwona Gościniak język polski
mgr Wojciech Gościniak biblioteka, historia, historia i społeczeństwo


mgr Anna Groberska język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Paulina Grzesiak język angielski
mgr inż. Małgorzata Herman informatyka, technologia prac lakierniczych, technologia informacyjna, chemia
licencjat Anna Hodura-Jokiel język angielski
mgr ks. Piotr Jakubowski religia
mgr Katarzyna Józefowicz język angielski
mgr Monika Juraś wychowanie fizyczne, higiena, biologia
mgr Katarzyna Kaczmarek język polski, plastyka z historią sztuki
mgr inż. Hieronim Koroniak podstawy konstrukcji maszyn, technologie obróbki skrawaniem, technologia montażu systemów energetyki odnawialnej, systemy energetyki odnawialnej, organizacja procesów produkcji
mgr Marcelina Kozłowska historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
mgr Tadeusz Kozłowski wychowanie fizyczne, przepisy ruchu drogowego
mgr Andrzej Kusztal wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Justyna Lorych język niemiecki
mgr Anna Maćkowiak język polski, wychowanie do życia w rodzinie, warsztaty dziennikarskie
mgr Ewa Michalak biblioteka, język polski
mgr Małgorzata Mikołajczyk język polski, biblioteka
mgr Magdalena Milarczyk wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Moczyński język angielski, informatyka
mgr Dorota Moder historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Michał Nowacki informatyka
mgr Tadeusz Nowak eksploatacja obrabiarek skrawających, organizacja procesów produkcji, technika napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, podstawy maszynoznawstwa i automatyki, podstawy technik wytwarzania
mgr Anna Paszek język angielski
mgr Krzysztof Peisert systemy energetyki odnawialnej
mgr Joanna Pełka język angielski
mgr Anna Perszewska matematyka
mgr Damian Pluta wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, rewalidacja
mgr Robert Przybylak wychowanie fizyczne
mgr Sylwia Ratajczak język niemiecki
mgr Cezary Richter historia, elementy prawa, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr Agnieszka Rozwalka język niemiecki
mgr Ewa Rzetelska technologia fryzjerska, podstawy fryzjerstwa
mgr Magdalena Samol pedagog, podstawy pedagogiki i psychologii
mgr Władysława Przybyła pedagog szkolny, podstawy przedsiębiorczości
mgr inż. Elżbieta Skrzypczak technologie wyrobów stolarskich, rysunek zawodowy w stolarstwie, rewalidacja
mgr Anna Sobecka podstawy przedsiębiorczości
mgr Agnieszka Stachowiak pedagog szkolny, elementy pedagogiki i psychologii
mgr Elżbieta Stanek język polski
mgr Krystyna Stankowiak działalność gospodarcza, przedsiębiorca w handlu
mgr Marlena Stawecka-Bączyk język niemiecki
mgr Kamila Szymańska język niemiecki
mgr Anna Taciak instalacje sanitarne, dokumentacja techniczna, sieci komunalne, sieci ciepłownicze i gazowe
mgr Dariusz Toczek technologia obróbki skrawaniem, techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, podstawy konstrukcji maszyn, technologia ogólna
mgr Michał Wawrzyniak matematyka
mgr Paweł Wawrzyniak budowa i naprawa pojazdów samochodowych, konstrukcja pojazdów samochodowych
mgr Bartosz Wlekliński elektrotechnika i elektronika, podstawy sterowania i regulacji maszyn
mgr Hanna Wojtkowiak działalność gospodarcza, matematyka
mgr Aneta Woźna - Kopka wychowanie fizyczne, biblioteka
mgr Barbara Wójcik język angielski
mgr Jadwiga Zamiara matematyka
mgr Edyta Zarembska - Marciniak język polski
mgr inż. Marta Ziółkowska sieci komunalne, dokumentacja techniczna, instalacje sanitarne, sieci ciepłownicze i gazowe, organizowanie robót sanitarnych

mgr Andrzej Zygmanowski                                                                                                       
procesy fotograficzne, urządzenia fototechniczne, grafika komputerowa

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Imię i nazwisko pracownika Nazwa stanowiska
mgr Fischer Ewa sekretariat
Rząsa Marzena sekretariat
mgr Sobecka Anna sekretarz szkoły
mgr Arkadiusz Cadler dział techniczny
mgr Maćkowiak Julita kadryPRACOWNICY OBSŁUGI

Imię i nazwisko pracownika
Cyka Danuta
Maćkowiak Lucyna
Zimoch Izabela
Kujawa Krzysztof
Matysiak Henryk
Sosiński Tadeusz