ELEKTROMECHANIK


SYMBOL ZAWODU 741203, KWALIFKACJE-MG.12. OBSŁUGA, DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


OGÓLNE INFORMACJE O ZAWODZIE

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z zakresu budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymaga zwiększenia ilości specjalistów w branży motoryzacyjnej.

JEŚLI BĘDZIESZ PRACOWAĆ JAKO ELEKTROMECHANIK, BĘDZIESZ WYKONYWAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI ZAWODOWE:

  • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów
  • montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE?

  • Przedsiębiorstwa naprawy pojazdów samochodowych
  • Stacje obsługi i stacje kontroli pojazdów samochodowych
  • Autoryzowane stacje obsługi
  • Przedsiębiorstwa, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne
  • Placówki handlowe
  • Własna działalność gospodarcza