TUTORING

Poszukując sposobów, dzięki którym nasza szkoła będzie stawała się dla Naszych Uczniów, dla Was, jako ich Rodziców oraz dla nas, Nauczycieli, coraz bardziej przyjaznym miejscem, w którym Każdy Uczeń będzie miał możliwość odkrycia w sobie i rozwijania swoich zdolności oraz predyspozycji, w zgodzie ze swoimi możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami, chcielibyśmy zachęcić Was do zaakceptowania i wsparcia naszych działań we wprowadzeniu do naszej szkoły wyjątkowej metody zindywidualizowanej pracy z każdym uczniem, którą określa się mianem tutoringu.

[ Czym jest tutoring szkolny?

  • to zapewnienie zindywidualizowanej opieki i wsparcia ze strony nauczyciela – tutora gwarantujących Waszemu dziecku poczucie bezpieczeństwa,
  • to odkrywanie i praca nad rozwojem Jego indywidualnych predyspozycji
  • i mocnych stron budujących trwałe poczucie własnej wartości i właściwej samooceny,
  • to umiejętne radzenie sobie ze słabościami i przeciwdziałanie pojawianiu się poczucia bycia gorszym z czegoś lub w czymś,
  • to świadomość, że Wasze Dziecko ma w szkole osobę, która zawsze wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba, poświęci mu uwagę, wysłucha i pomoże znaleźć dobre rozwiązanie trudności czy problemów i porozmawia o tym z Wami,
  • to możliwość dawania sobie prawa do popełniania błędów, jako sytuacji wspierającej rozwój Waszego dziecka,
  • to możliwość zbudowania z nauczycielem – tutorem, Waszym Dzieckiem oraz Wami długotrwałej, opartej na dialogu, relacji, w której każda ze stron uczy się nawzajem siebie i od siebie,
  • to wzajemne towarzyszenie, obserwowanie i mówienie sobie o tym, co cieszy i daje satysfakcję Waszemu Dziecku, Wam, jako Jego Rodzicom i Nauczycielom - tutorom, ale także o tym, co wymaga poprawy, zmiany i udoskonalenia,
  • to systematyczna, świadomie i wspólnie zaplanowana praca nad rozwojem Waszego Dziecka, które dzięki temu będzie brało coraz większą odpowiedzialność za własny rozwój i przyszłość.

Lista tutorów Zespołu Szkół nr4 w Lesznie

Imię i nazwisko nauczyciela Imię i nazwisko nauczyciela Imię i nazwisko nauczyciela
Maria Koroniak Grażyna Mielnik Edyta Zarembska-Marciniak
Magdalena Samol Grażyna Cykman Anna Perszewska
Anna Sawarzyńska Agnieszka Bareła Lidia Baksalary
Cezary Richter Joanna Pełka Damian Dudkowiak
Anna Groberska Ewa Rzetelska Anna Maćkowiak
Arleta Drgas Dorota Moder Marcelina Kozłowska
Justyna Gościniak Władysława Przybyła Małgorzata Mikołajczak
Agnieszka Stachowiak Anna Sobecka Anna Paszek
Agnieszka Figaj Marta Gmerek Hieronim Koroniak
Małgorzata Herman Monika Juraś Damian Pluta
Andrzej Kusztal Kamila Szymańska Ewa Michalak
Elżbieta Stanek Romana Drobniak Katarzyna Kaczmarek
Justyna Lorych Sylwia Ratajczak

Autoprezentacje tutorów, propozycje zakresu i form współpracy z uczniami są dostępne w bibliotece szkolnej. Zachęcamy do lektury i dokonania wyboru tutora szkolnego.

Zgoda rodzica (druk)


Karta pracy tutora


Projekt innowacji (TECHNIKUM)


Projekt innowacji (SZKOŁA BRANŻOWA)