OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH


SYMBOL ZAWODU722307, KWALIFIKACJA – MG.19 – UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJACYCH

Obrazek

OGÓLNE INFORMACJE O ZAWODZIE

Operator obrabiarek skrawających  obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Operatorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych.


JEŻELI BĘDZIESZ PRACOWAĆ JAKO OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH BĘDZIESZ WYKONYWAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI ZAWODOWE:
  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNINE?
  •  we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem
  • w  firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników
  • w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów
  • własna działalność gospodarcza