ELEKTRYK

SYMBOL ZAWODU 741103, KWALIFIKACJA:  EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

OGÓLNE INFORMACJE O ZAWODZIE

W procesie kształcenia zawód elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Współczesny elektryk musi być przygotowany  do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym na różnych poziomach napięcia.

Do podstawowych zadań zawodowych elektryka należy:

wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej. Elektryk wykonuje prace instalacyjno-montażowe, typowych odbiorników energii jedno- i trójfazowych w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej. Elektryk instaluje, konserwuje tablice rozdzielcze, maszyny i urządzenia elektryczne, silniki elektryczne oraz oprawy oświetleniowe. Elektryk wykonuje, przebudowuje, konserwuje, naprawia różnego typu instalacje elektryczne jedno- i trójfazowe, instaluje dodatkowe punkty zasilania, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych, dobiera odpowiednie zabezpieczenia w obwodach siłowych i oświetleniowych, montuje rozdzielnice niskiego napięcia, montuje, instaluje oraz konserwuje oprawy oświetleniowe, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia silników elektrycznych, wykonuje pomiary diagnostyczne instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień, instaluje i demontuje proste urządzenia elektryczne małej i średniej mocy.

Nasz absolwent po ukończeniu nauki w zawodzie elektryk może znaleźć zatrudnienie:
  • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
  • w zakładach produkcyjnych i usługowych różnych branż jako specjalista elektryk,
  • w montażu, konserwacji naprawie instalacji systemów i urządzeń energii odnawialnej,
  • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
  • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
  • w firmach projektujących i montujących instalacje elektryczne w budownictwie,  alarmowe, monitoringu,
  • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).