LAKIERNIK

SYMBOL ZAWODU713201, KWALIFIKACJA – MG.27 - WYKONYWANIE PRAC LAKIERNICZYCH


Obrazek

OGÓLNE INFORMACJE O ZAWODZIE

Lakiernik samochodowy napraw lakierniczych  podejmuje samodzielne decyzje i wybiera sposób naprawy. Wymaga to od niego dużej i stale uzupełnianej wiedzy na temat nowych technologii, lakierów i materiałów pomocniczych. Do jego obowiązków należy też obsługa nowoczesnych kabin lakierniczych. Praca z samochodami używanymi wymaga od lakiernika do opanowania dodatkowych umiejętności związanych z wyrównaniem powierzchni, demontażem i ponownym montażem pojazdu. W związku ze stałym rozwojem branży samochodowej i niezmiennym popytem na usługi z zakresu napraw lakierniczych  zapotrzebowanie na specjalistów realizujących prace lakiernicze będzie nadal rosło.

JEŻELI BĘDZIESZ PRACOWAĆ JAKO LAKIERNIK BĘDZIESZ WYKONYWAĆ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI ZAWODOWE:
  • przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych,
  • nakładanie powłok lakierniczych,
  • renowacja powierzchni lakierowanej.

GDZIE MOŻESZ ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE?
  • Lakiernicze warsztaty samochodowe
  • Fabryki samochodów
  • Serwisy samochodowe
  • Produkcja mebli
  • Własna działalność gospodarcza