TECHNIK GEODETA

Technik geodeta to wysokiej klasy specjalista z zakresu prowadzenia prac geodezyjnych takich jak:  zakładanie i pomiary osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i topograficznych. KLASA GEODEZJI WOJSKOWEJ Z ELEMENTAMI OBRONY NARODOWEJ WSPÓŁPRACUJĄCA Z JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ W LESZNIE, KLASA MUNDUROWA. W RAMACH WSPÓŁPRACY  Z JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ KLASA REALIZUJE DODATKOWE ZAJĘCIA Z ELEMENTÓW WOJSKOWOŚCI I OBRONY NARODOWEJ.

TECHNIK GEODETA:

 • sporządza kosztorysy prac geodezyjnych,
 • dokonuje pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości,
 • wyznacza elementy planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego,
 • prowadzi dokumentację techniczną i rozliczeniową wykonanych prac
 • prowadzi obsługę montażu budowli,
 • dokonuje pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli,
 • prowadzi końcową inwentaryzację powykonawczą.

Zawód technik geodeta obejmuje następujące kwalifikacje:
 • BD.31 - Wykonywanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
 • BD.32 - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

NAUKA ZAWODU TRWA 4 LATA (OD 1.09.2019 r. 5 LAT) Przedmiotem zainteresowań technika geodety są m. in.:
 • nowoczesne, elektroniczne instrumenty geodezyjne,
 • techniki komputerowe i specjalistyczne programy geodezyjne i projektowe.

Absolwenci poza przygotowaniem do wykonywania zawodu są przygotowywani także do:
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • skutecznego poruszania się w zmieniającym rynku pracy,
 • funkcjonowania w swojej branży na rynku zagranicznym.

KARIERA ZAWODOWA

Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:
 • w firmach geodezyjnych,
 • w firmach budowlanych zajmujących się budownictwem drogowym, kolejowym itd.,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • w następujących działach gospodarki: obsługa inwestycji, rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, itp.