Klasa HUMANISTYCZNA

  • Poznasz najważniejsze zagadnienia i odkrycia nauk społecznych (głównie psychologii i pedagogiki) oraz podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania.
  • Rozwiniesz własne umiejętności interpersonalne, empatię  i wrażliwość  na potrzeby innych.
  • Wzbogacisz wiedzę na temat zachowań i relacji społecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.  
  • Nauczysz się asertywności, komunikacji oraz budowania pozytywnej samooceny.
  • Będziesz mógł uczestniczyć w licznych działaniach na rzecz dzieci
 i środowiska, które wzbogacą Cię o nowe doświadczenia.

Czego się uczymy?

Przedmioty realizowane z zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy, biologia / geografia
Przedmiot dodatkowy: Podstawy pedagogiki i psychologii.
Innowacja: Tutoring


Dlaczego  warto?

Zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują przygotowaniem do podjęcia studiów na kierunkach takich jak:  pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja.
Doświadczenia zdobyte w klasie przygotowują do pracy w zawodach: pedagoga, psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego, nauczyciela, osobistego trenera (coacha),  pracownika socjalnego, opiekunki  dziecięcej, asystenta osoby niepełnosprawnej.