Z ogromnym smutkiem i żalem

przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

Mateusza Buchwalda

ur. 20.07.2002 – zm. 19.02.2019

– ucznia, kolegi, przyjaciela, członka społeczności szkolnej

Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie.

 

Mateusz rozpoczął naukę w naszej szkole we wrześniu 2018 roku.

Uczył się w klasie pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Kształcenie praktyczne realizował
w Leszczyńskiej Fabryce Pomp.

Był sumiennym, grzecznym oraz życzliwym kolegą.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy Szkoły oraz uczniowie łączą się we wspólnej modlitwie z Rodziną za spokój duszy Mateusza.

Spoczywaj w pokoju