Konkurs na logo projektu oraz okładkę książki kucharskiej Erasmus+

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU I OKŁADKĘ KSIĄŻKI KUCHARSKIEJ ERASMUS+

 

Organizator Konkursu: Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich
w Lesznie

Cel Konkursu: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) oraz okładki książki kucharskiej projektu:

Food for Thought: a European Recipe Book for Migrant Inclusion.

 

Logo i okładka książki muszą odzwierciedlać tematykę projektu związaną z przepisami kulinarnymi, migracją i zawierać flagi krajów partnerskich współpracujących w projekcie.

Kraje partnerskie: Kraj Basków, Polska, Sycylia, Finlandia

Logo wykorzystywane będzie przez koordynatora projektu do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

Okładka zostanie wykorzystana przy tworzeniu interaktywnej książki kucharskiej.

Konkurs trwa od 20.10.2019 do 04.10.2019

Regulamin Konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie logo projektu / okładki książki kucharskiej w dowolnym programie.

3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (max.2 osoby). Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

4. Prace należy wysłać na adres mailowy: j_pelka@wp.pl podając imię, nazwisko i klasę.

5. Wszelkie wątpliwości można zgłaszać do pani Joanny Pełka.

6. Wyłonione w drodze konkursu logo/okładka staje się własnością Organizatora, który może je w dowolny sposób wykorzystywać dla celów promocyjnych projektu.

7. Prace muszą być złożone w wyznaczonym terminie trwania konkursu

8. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to:

a) spełnienie wymogów określonych regulaminem

b) tematyka logo/okładki książki związana z projektem

c) kreatywność, oryginalność

d) estetyka

Logo powinno:

  • być możliwe do zastosowania na różnych rodzajach tła (jasne i ciemne tło)
  • być łatwe w wykorzystaniu na różnych formach np. na papierze, stronach internetowych, plakatach, w filmach, gadżetach itp.
  • mieć charakter międzynarodowy
  • wyrażać ideę projektu (np. nawiązywać do współpracy czterech szkół: baskijskiej, polskiej, włoskiej i fińskiej)
  • przyciągać uwagę odbiorców

8. Przedstawione w konkursie prace oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli wchodzących w skład grupy projektowej.

9. Prace nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.

10. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

11. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie szkoły do dnia 11.10.2019 r.

11. Prace konkursowe, wykonane przez uczniów czterech szkół partnerskich, będą zamieszczone na stronie internetowej projektu. Następnie w wyniku głosowania internetowego zostanie wybrana jedna grafika, która stanie się oficjalnym logo projektu.