[POBIERZ PLIK]


 

KLASA  4AT

TUF  

kwalifikacja  A.23  

część pisemna – 23.06.2020r godz. 10:00, sala 212, 314

część praktyczna  -  22.06.2020r godz. 9:00, sala gimnastyczna

kwalifikacja  A.19   

część pisemna – 23.06.2020r godz. 12:00, sala 310

 

KLASA 4BT

TUS

kwalifikacja B.27

część pisemna - 23.06.2020r godz. 14:00, sala 306

część praktyczna - 22.06.2020r godz. 13:00, sala 209

TM

kwalifikacja M.44  

część pisemna - 23.06.2020r godz. 12:00, sala 306

część praktyczna - 25.06.2020r godz. 12:00, sala 311                                                          

kwalifikacja M.19

część pisemna - 23.06.2020r godz. 10:00, sala 314

TEO

kwalifikacja B.22

część pisemna - 23.06.2020r godz. 12:00, sala 310

część praktyczna - 22.06.2020r godz. 9:00, sala 211

 

Na egzamin należy zgłosić się do szkoły zgodnie z godziną wyznaczoną w harmonogramie w stroju galowym, z dowodem osobistym, długopisem z czarnym wkładem oraz kalkulatorem prostym. Można mieć ze sobą małą butelkę wody niegazowanej, oryginalnie zamkniętą.
Wykaz przyborów potrzebnych do części praktycznej egzaminu zostanie wywieszony w szkole na przełomie maja i czerwca (przed egzaminami maturalnymi) oraz będzie również przekazany wychowawcom.
O wszystkich zmianach i informacjach bieżących będziemy również informować na stronie internetowej szkoły.
Proszę śledzić także wiadomości przekazywane przez CKE oraz Ministerstwo.