Opisz drzewo, najlepiej z okolic swojego miejsca zamieszkania, które niekoniecznie jest najstarsze, najgrubsze, najrzadsze czy też najpiękniejsze, ale najbardziej przez Ciebie kochane bądź pobudzające wyobraźnię. Do opisu dołącz przynajmniej jedną fotografię tego gatunku. Gotowy opis i fotografię prześlij do Pani Anny Majowicz najpóźniej do 9 października. Czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy!!! Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w życiu człowieka oraz wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy.Galeria zdjęć: