Organizatorzy:
Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

Koordynator:
Małgorzata Mikołajczyk
Anna Groberska

Informacje ogólne:
Tematem konkursu  „Powstanie Wielkopolskie jakiego nie znamy” jest przybliżenie społeczności szkolnej  Powstania Wielkopolskiego poprzez upamiętnienie epizodów, scen walk powstańczych związanych z przebiegiem powstania, osób biorących udział  w powstaniu oraz działających  we wszelkich organizacjach wspierających powstańców i Powstanie Wielkopolskie poprzez przeniesienie ich na formę komiksu lub plakatu.

Cele konkursu:

 • utrwalenie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim w świadomości młodego pokolenia,
 • poznawanie  przebiegu Powstania Wielkopolskiego oraz osób zaangażowanych w walkę o niepodległość państwa polskiego,
 • wychowanie w duchu szacunku do historii i wartości narodowych,
 • rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej uczniów naszej szkoły.

Zasady konkursu:

 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy w formie komiksu lub plakatu upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie, np. obraz starć zbrojnych, zachowanych budynków, postaci.
 • Praca  musi być wykonana zgodnie z  zasadami tworzenia  komiksu lub plakatu.
 • Technika wykonania prac dowolna: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia, prezentacja multimedialna. W przypadku prezentacji plik należy wysłać na adres:  bibliotekazs4leszno@qmail.com
 • Format prac: A3 lub A4
 • Uczniowie mogą wykonywać prace indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie dwuosobowych).
 • Każda praca powinna zawierać  informacje dotyczące autora pracy: imię, nazwisko, klasa
 • Prace konkursowe należy przesłać drogą mailową na adres: bibliotekazs4leszno@qmail.com 
  ( w załączniku- zdjęcie pracy).
 • Termin nadsyłania prac:  do 27  lutego  2021 roku
 • Oceny prac dokonywać  będzie Jury powołane przez Organizatora.
 • Ocenie podlegać będą: walory artystyczne, estetyka wykonania, dobór materiałów.
 • Rozstrzygnięcie konkursu 2 marca 2021 roku
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestników na wszystkie warunki niniejszego regulaminu oraz na wykorzystanie nadesłanych prac w celach promocyjnych.

Małgorzata Mikołajczyk,  Anna Groberska