Uczniowie klas 2 i 3 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik usług fryzjerskich z Zespołu Szkół nr 4 im Powstańców Wielkopolskich w Lesznie wezmą w nim udział. Staż planowany jest od 19.09.2021r. - 16.10.2021r. Ze względu na obecną sytuację w kraju i na świecie oraz inne czynniki zewnętrzne możliwe jest przesunięcie terminu.

Projekt Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Rekrutacja na praktyki zagraniczne na Sycylii przeprowadzana będzie w formie Konkursu.

Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem Rekrutacji gdzie podane są wszystkie elementy oceny oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 17.02.2021 na adres mailowy wyjazdstaz@wp.pl. Formularz zgłoszeniowy zostanie przesłany osobom, które napiszą na ten adres. W tytule maila proszę napisać imię i nazwisko, klasa, zgłoszenie

Koordynator projektu
Barbara WójcikZałączniki: