Pierwsza, zatytułowana „CIEKAWA HISTORIA ORAZ KULTURA REGIONU, NASZA TRADYCJA, NASZA TOŻSAMOŚĆ” składa się z interesujących publikacji, albumów bogatych w zdjęcia z przeszłości m.in. naszego miasta,  jak również opisów dotyczących życia ludności, działalności różnych organizacji społeczno-kulturowych, sportowych, np. drużyny żużlowej, ważnych postaci, miejsc, budynków oraz zespołów obiektów historycznych np. pałacowo-parkwych, czy pomników przyrody. Dzięki tej części wystawy można dowiedzieć się o pięknych przyrodniczo oraz ciekawych pod względem kulturalnym miejscach wartych zorganizowania jednodniowych wycieczek, wypraw, a także dłuższych pobytów turystycznych, rekreacyjnych obejmujących zwiedzanie, czynny wypoczynek, a nawet kontemplację.

Druga część wystawy, zatytułowana „Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie – z tradycją w nowoczesność” zgodnie z tytułem obrazuje bogatą, ważną m.in. dla społeczności lokalnej tradycję Szkoły z którą wkroczyła w „nowoczesne tryby funkcjonowania”. Na wystawie można zapoznać się z bogatą ofertą kształcenia w trzech rodzajach szkół co czyni Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie jedną z największych placówek szkolnictwa zawodowego w regionie. Wystawa przedstawia szerokie kontakty Szkoły z instytucjami zewnętrznymi, tj. np. Izbą Rzemieślniczą, wieloma firmami, szkołami wyższymi. Można uzyskać informację na temat uczestnictwa w różnych programach, w tym unijnych, a także wziąć udział w analizie wpływu bogatej tradycji szkoły na jej obecny, „nowoczesny stan”. Wszystko w atmosferze wspomnień, niekoniecznie nostalgicznych. Ta część wystawy obejmuje kolejną, pod tytułem „Patron Szkoły Powstańcy Wielkopolscy”, która przedstawia zdjęcia oraz publikacje związane z „naszym Patronem” z okresu Powstania Wielkopolskiego, z których możemy dowiedzieć się o Jego wpływie na kształtowanie oraz tak bogaty rozwój naszej Szkoły.Galeria zdjęć: