22.11.b.r. w sali reprezentacyjnej ratusza w Lesznie odbyło się seminarium historyczne, zorganizowane przez doradcę metodycznego dr Barbarę Foryńską. Zaproszeni zostali nauczyciele z uczniami z wybranych szkół średnich w tym również uczniowie z klasy strażackiej 3CT Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie pod opieką p. Marceliny Kozłowskiej oraz członkowie Klubu Aktywnego Historyka działającego przy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. O długiej historii ZK w Rawiczu opowiadał wieloletni pracownik zakładu mjr Piotr Bruder, który zakończył wykład filmem dokumentalnym.

Piotr Bruder – nota

mjr w stanie  spoczynku SW

Absolwent Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Laureat  III edycji Nagrody Honorowej Instytutu Pamięci Narodowej oddz. Poznań „Świadek Historii „2012 roku.

Podczas swojej pracy badawczej dokonał kilku istotnych ustaleń dotyczących historii więzienia w Rawiczu okresu lat 1945-1956, pomógł zlokalizować wiele bezimiennych grobów więźniów z lat 1939-1956, jest autorem ponad 20 artykułów dotyczących historii więziennictwa okresu stalinowskiego.                

Współorganizator i narrator 3 filmów dokumentalnych: „Cele Rawicza”, „Więzienie”,” Kroniki Więzienne” 8 części.

Organizator konferencji, wystaw oraz lekcji historycznych dotyczących więziennictwa i historii Polski.Galeria zdjęć: