Celami działania Towarzystwa są :

  1. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób,
  2. Wspieranie uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i innych dziedzinach,
  3. Rozwój wymiany krajowej i zagranicznej uczniów; współpraca na polu nauki, kultury i sportu,
  4. Podnoszenie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji uczniów i nauczycieli,
  5. Upowszechnianie i podnoszenie kultury fizycznej uczniów,
  6. Promowanie Zespołu Szkół Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie i wartości tworzących tradycje szkoły.
  7. Upowszechnianie kultury i sztuki oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej
  2. Nawiązywanie kontaktów oraz współpracy ze środowiskami działającymi na polu nauki, kultury i gospodarki, zarówno w kraju jak i za granicą oraz ze szkołami średnimi w Polsce i innych krajach.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe dla naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego (nr KRS:0000299087).

 

Dzięki niemu będziemy mogli wspomagać uczniów naszej Szkoły poprzez stypendia socjalne i motywacyjne oraz wzbogacać wyposażenie sal lekcyjnych w niezbędny do nauki sprzęt.

 

Nr konta: Credit Agricole : 87 1940 1076 3045 1702 0000 0000

                                                                                                                                 Dziękujemy!

 

 

 

Dane kontaktowe:

Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie

ul .K. Kurpińskiego 2

64-100 Leszno

tel. 65-529-95-34

      665-888-010

 

sekretariat@zs4-leszno.pl