W ramach uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w listopadzie odbył się międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny „Niepodległa jakiej nie znamy” zorganizowany przez Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 
Tematem konkursu było zaprezentowanie własnej, plastycznej interpretacji wybranego tekstu poetyckiego należącego do dorobku literatury polskiej nawiązującego do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, jakim było odzyskanie przez Polskę Niepodległości.

W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych klas VIII, III gimnazjum oraz klas I ponadgimnazjalnych: Szkoły Podstawowej nr 2, 9, 13, Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół nr 4.

Jury, w skład którego wchodziły p. Renata Skowronek, p. Justyna Gosciniak, p. Anna Sawarzyńska oraz organizatorki konkursu p. Małgorzata Mikołajczyk i p. Anna Groberska, oceniając interpretację malarską utworu poetyckiego oraz dobór materiałów przyznało:
I miejsce – Patrycja Magdańska Szkoła Podstawowa nr 2 
II miejsce – Grzegorz Kasperski Szkoła Podstawowa nr 9 
III miejsce – Zuzanna Woźna Szkoła Podstawowa nr 2 
Wyróżnienie otrzymała praca uczennicy Zespołu Szkół nr 4 Julia Krysztofiak.

Zwycięzcom gratulujemy! Czekają na Was nagrody.

Wszyscy uczestnicy wraz z nauczycielami – opiekunami otrzymają dyplomy, które zostaną wręczone podczas uroczystego otwarcia Izby Pamięci Powstańców Wielkopolskich w ZS nr 4 w Lesznie w lutym 2019 roku.Galeria zdjęć: