Dnia 17 grudnia 2018 r. rusza rekrutacja dająca możliwość udziału w zagranicznych praktykach zawodowych w Budapeszcie

Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie realizuje w okresie wrzesień 2018 –

- sierpień 2020 projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Innowacyjność kluczem do sukcesu

 1. ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środkó POWER, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dotyczy realizacji dwóch, 4-tygodniowych staży dla 4 grup młodzieży uczącej się w II i III klasach technikum.

Do udziału w projekcie mogą zgłosić się uczniowie z klas II i III, technikum, następujących kierunków:

 • technik geodeta,
 • technik inżynierii sanitarnej.

Uczniowie technik geodeta i technik inżynierii sanitarnej odbędą 28 dniowy staż w zakładach pracy w Budapeszcie na Węgrzech na przełomie września i października 2019

Wybór uczestników zostanie dokonany przez komisję projektową i zatwierdzony prze dyrektor Marię Koroniak.

Proces rekrutacji składa się z 3 etapów :

 

 1. Aby aplikować do programu należy przygotować prezentację multimedialną na temat sytuacji wybranego przemysłu w mieście docelowej praktyki, w którym odbędą się staże, z uwzględnieniem charakterystyki regionu

a) branża inżynierii sanitarnej i geodezji- Budapeszt.

 

Staż w Budapeszcie :

TERMIN nadesłania prezentacji 04.01. 2019r na adres mailowy: wyjazd@onet.com.pl koniecznie z dopiskiem PREZENTACJA Budapeszt

 

Prace będą oceniane pod kątem

 • Merytoryki - czy uczeń poruszył właściwy temat, charakterystyka regionu, branży
 • treści - jak wygląda działalność branży w danym mieście
 • schludności - czytelność prezentacji
 • czy zachowana jest podstawowa struktura; wstęp-rozwinięcie-zakończenie

 

 1. Drugi etap rekrutacji to analiza ocen:
     1. z zachowania,
     2. przedmiotów zawodowych
     3. zajęć praktycznych

 

 1. Trzeci etap rekrutacji to test językowy – podstawy komunikacji w języku angielskim.

 

 

REGULAMIN

Procesy rekrutacji składa się z 3 etapów :

 

 1. Aby aplikować do programu należy przygotować prezentację multimedialną na temat sytuacji wybranego przemysłu w mieście docelowej praktyki, w którym odbędą się staże, z uwzględnieniem charakterystyki regionu -branża inżynierii sanitarnej i geodezji- Budapeszt

Staż w Budapeszcie

TERMIN nadesłania prezentacji 04.01. 2019r na adres mailowy: wyjazd@onet.com.pl koniecznie z dopiskiem PREZENTACJA BUDAPESZT

 

Prace będą oceniane pod kątem

 • merytoryki- czy uczeń poruszył właściwy temat, charakterystyka regionu, branży ( 1-3 pkt)
 • treści- jak wygląda działalność branży w danym mieście ( 1-3 pkt)
 • schludności - czytelność prezentacji ( 1-2 pkt)
 • czy zachowana jest podstawowa struktura; wstęp-rozwinięcie-zakończenie ( 1-3 pkt)

 

Za przygotowaną prezentację można otrzymać 38 Punktów.

 

 1. Drugi etap rekrutacji to analiza ocen:
     1. z zachowania, - ( wz=3, bdb=2,db=1 pkt.)
     2. przedmiotów zawodowych, ( z 2 przedmiotów, )
     3. zajęć praktycznych

Ocena roczna z roku szkolnego poprzedzającego rekrutację jest równoznaczna z ilością przyznanych punktów

 

 1. Trzeci etap rekrutacji to test językowy – podstawy komunikacji w języku angielskim oceniany w skali 1-6 (zgodnie ze szkolnymi zasadami oceniania w ZS nr4 w Lesznie)

 

Ocena z testu językowego jest równoznaczna z ilością przyznanych punktów

 

Prezentacja multimedialna, o której mowa w punkcie 1 jest warunkiem i podstawą zgłoszenia ucznia do programu.