OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zespół Szkół Nr 4 w Lesznie informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawnych, w tym m. in. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół nr 4 w Lesznie, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Lesznie. Adres siedziby: ul. K. Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno.
Każdej osobie, której dane dotyczą oraz znajdują się w zbiorze danych przetwarzanym w Zespole Szkół Nr 4 w Lesznie, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
W Zespole Szkół Nr 4 w Lesznie prowadzi się Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych w formie papierowej. Rejestr jest udostępniany do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych tj. w Zespole Szkół Nr 4 w Lesznie, ul. K. Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno (w Kadrach).