[POBIERZ PLIK]


 

Klasa 3AT

TUF

kwalifikacja  AU.21  

część pisemna – 23.06.2020r   godz. 12:00,   sala gimnastyczna

część praktyczna  - 27.06.2020r - 28.06.2020r oraz 3.07.2020r

5.07.2020r  godz. 9:00 i 15:00 - ZST - CKZiU w Lesznie

(wg odrębnego harmonogramu)

 

KLASA   3BT

TIS

kwalifikacja  BD.05  

część pisemna – 23.06.2020r   godz. 12:00,   sala gimnastyczna

część praktyczna  -  4.07.2020r. – 5.07.2020r.   godz. 8:00, 12:00, 16:00

-  ZST - CKZiU w Lesznie

(wg odrębnego  harmonogramu)

 

KLASA   3BT

TM

kwalifikacja  MG.19

część pisemna – 23.06.2020r   godz. 10:00,   sala gimnastyczna

część praktyczna  -  27.06.2020r. – 28.06.2020r. oraz 1.07.2020r  godz. 8:00, 12:00, 16:00

- ZST- CKZiU w Lesznie

(wg odrębnego harmonogramu)     

 

KLASA   3BT

TEO

kwalifikacja  BD.17

część pisemna – 23.06.2020r   godz. 10:00,   sala gimnastyczna

część praktyczna  - 9.07.2020r. godz.9:00, 15:00

 -ZST - CKZiU w Lesznie

 (wg odrębnego harmonogramu)

 

KLASA   3CT

TG

kwalifikacja  BD.31

część pisemna – 23.06.2020r   godz. 10:00,   sala gimnastyczna

część praktyczna  - 29.06.2020r – 2.07.2020    godz. 9:00 i 15:00, sala gimnastyczna

-ZST - CKZiU w Lesznie

 (wg odrębnego harmonogramu)